Fullmakt dödsbo

Fullmakt dödsbo

Fullmakt för dödsbo

 

Som dödsbodelägare ska du tillsammans med övriga dödsbodelägare förvalta dödsboet efter den avlidne. Ni ska ta gemensamma beslut om vilka åtgärder som ska tas gällande den avlidnes egendom, både lös egendom och fast egendom vilket kan innebära att ni ska stråla samman vid många olika tillfällen. Ibland kan det finnas orsaker som gör att man inte kan eller vill närvara vid enstaka tillfällen eller över huvud taget inte kan närvara under hela tiden, exempelvis om man bor utomlands.

På Juridiska Dokument kan du ladda ner en fullmakt som kan användas endera under hela dödsboförvaltningen fram till dess att arvskifte är förrättat, eller endast vid specifika tillfällen.

Nedan kan du se vid vilka olika tillfällen fullmakten kan användas. Anger du alla tre kommer din fullmaktshavare att företräda dig från början till slut gällande förvaltningen av dödsboet.

Fullmakt åt en dödsbodelägare för förvaltning av dödsbo

Om inte dödsboet utser en utomstående boutredningsman så kan ni tillsammans utse en av dödsbodelägarna att vara den som förvaltar dödsboet å allas vägnar. Detta gör förvaltningen mycket enklare. Ni måste då utfärda en fullmakt åt denne person som sedan ska kunna visas upp i original när åtgärder genomförs gällande dödsboets egendom.

Fullmakt bouppteckning

Alla dödsbodelägare ska kallas till en bouppteckning men det finns inget krav på att alla ska vara närvarande vid dödsboförrättningen. Om du inte har rollen som bouppgivare, vilket är den som har bäst vetskap om dödsboet och dess tillgångar och den som bör vara närvarande, behöver du alltså inte närvara vid bouppteckningen. Vill du närvara, men är förhindrad till exempel på grund av sjukdom eller om du bor på annan ort, kan du utfärda en fullmakt till en person som kan närvara vid bouppteckningen i ditt ställe.

Fullmakt arvskifte

Om du inte kan närvara vid arvskiftet efter den avlidne kan du utfärda en fullmakt åt en annan dödsbodelägare eller någon utomstående person att föra din talan gällande detta. Du kan även ange att din fullmaktshavare ska kunna godkänna arvskiftet i ditt ställe och även kvittera ut din arvslott.

Här laddar du ner en fullmakt för dödsbo från Juridiska Dokument.

Tillsammans med din fullmakt erhåller du fullständiga anvisningar om hur du ska fylla i den. Skulle du ändå ha frågor om ditt dokument är du alltid välkommen att ringa oss på 040-976434, vardagar mellan klockan 9:00-14:30, så hjälper vi dig utan extra kostnad.

Klicka här för att läsa vår checklista vid dödsfall!