Bodelning vid dödsfall

Bodelning vid dödsfall

Bodelning vid dödsfall

 

När ett äktenskap eller ett samboförhållande upphör på grund av dödsfall ska vanligtvis en bodelning förrättas. En bodelning mellan makar ska förrättas för att fördela deras giftorättsgods och en bodelning mellan sambor ska förrättas för att fördela deras samboegendom. Finns det ett äktenskapsförord eller ett samboavtal som avtalar om annat ska givetvis detta beaktas först och främst.

Bodelning vid ena sambons bortgång

I en bodelning mellan sambor ingår deras så kallade samboegendom. Till samboegendom räknas gemensamt anskaffad bostad och gemensamt anskaffat bohag. Samboegendom ska delas lika mellan samborna oberoende av vem som äger egendomen eller vem som har betalat den.

När ett samboförhållande upphör med anledning av den ena sambons bortgång måste den efterlevande sambon begära att en bodelning ska förrättas senast vid bouppteckningen, annars är rätten till bodelning förverkad. Om den efterlevande sambon och dödsboet är överens om hur samboegendomen ska fördelas mellan parterna kan de själva förrätta bodelningen utan att blanda in jurist eller advokat.

Klicka här för att läsa mer om hur en bodelningsförrättning mellan sambor går till samt se exempel på uträkningar gällande alla moment såsom bouppteckning, andelsberäkning, lottläggning och bodelningsavtal

Besök Juridiska Dokument för att ladda ner ett bodelningsavtal för för sambor för att själva förrätta er bodelning vid ena sambons bortgång.

Bodelning vid ena makens bortgång

En bodelning mellan makar behöver inte ske om makarna endast har gemensamma barn. Sådana gånger kan ägandet av till exempel fastighet, överlåtas till den efterlevande maken med en inregistrerad bouppteckning.

Om den efterlevande maken däremot vill att de gemensamma barnen ska få ut sitt arv redan när den förste maken avlider, om den avlidne har upprättat ett testamente där det framkommer att de gemensamma barnen ska ha ut sitt arv eller om det finns särkullbarn med i bilden så måste däremot en bodelning förrättas. Bodelningen ska förrättas mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo och det är makarnas giftorättsgods som ska delas dem emellan. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom genom villkor i gåvobrev eller testamente eller genom äktenskapsförord mellan makarna. Är parterna överens om hur giftorättsgodset ska fördelas kan de själva förrätta bodelningen och skriva ett bodelningsavtal.

Klicka här för att läsa mer om hur en bodelning mellan makars går till och se praktiska exempel på uträkningar, andelsberäkning, lottläggning med mera.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal för bodelning vid ena makens bortgång på Juridiska Dokument.