Begäran om bodelning vid ena sambons bortgång

Begäran om bodelning vid ena sambons bortgång

Begäran om bodelning vid ena sambons bortgång

 

När ett samboförhållande upphör ska den så kallade samboegendomen delas lika mellan samborna. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag.  I båda fallen ska det dessutom vara frågan om att egendomen är anskaffat för gemensamt bruk. Med bohag avses i detta fall inre lösöre som anskaffats för det gemensamma boendet. Bohag är exempelvis möbler, husgeråd, textilier, hushållsmaskiner osv.

 

Egendom som endera part ägde innan samboförhållandet ska inte ingå i en bodelning. Detsamma gäller egendom som inte klassas som bohag eller bostad. Sommarstugor, bilar, utemöbler, sparpengar är exempel på egendom som inte ska ingå i en bodelning mellan sambor.

Här kan du läsa mer om hur en bodelning mellan sambor vid den ena sambons bortgång går till.

Upphör ett samboskap pga den ene sambons dödsfall kan en bodelning endast begäras av den efterlevande sambon. Denna begäran måste framställas senast vid bouppteckningen, annars har rätten till bodelning gått förlorad. En bevittnad, skriftlig begäran om bodelning ska lämnas till den person som förrättar bodelningen efter den avlidne sambo. Den ska därefter bifogas bouppteckningen och en bodelning ska sedan förrättas mellan dödsboet och den efterlevande sambon.

Klicka här för att ladda ner en begäran om bodelning för sambor på Juridiska Dokument.