Begäran om bodelning vid ena sambons bortgång

Begäran om bodelning vid ena sambons bortgång

Begäran om bodelning vid ena sambons bortgång

 

När ett samboförhållande upphör ska den så kallade samboegendomen delas lika mellan samborna. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag, där det i båda fallen ska vara frågan om att det är anskaffat för gemensamt bruk. Egendom som endera part ägde innan samboförhållandet och egendom som inte klassas som bohag eller bostad ska således inte ingå i en bodelning mellan sambor. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.
Här kan du läsa mer om hur en bodelning mellan sambor vid den ena sambons bortgång går till.

Upphör ett samboskap genom den ene sambons dödsfall kan en bodelning endast begäras av den efterlevande sambon. Denna begäran måste framställas senast vid bodelningsförrättningen annars har rätten till bodelning gått förlorad. En bevittnad, skriftlig begäran om bodelning ska lämnas till den person som förrättar bodelningen efter den avlidne sambo. Den ska därefter bifogas bouppteckningen och en bodelning ska sedan förrättas mellan dödsboet och den efterlevande sambon.
Klicka här för att ladda ner en begäran om bodelning för sambor på Juridiska Dokument.